Ordinarie öppettider
Torphagebacken 1
Mån-fre 09:00-18:00

Telefon
Mån-fre 07:00-09:00
0302-162 63 

Jour dygnet runt
0702-06 99 08

Vaccination drop-in
Onsdagar 17:00-18:30

Ballylabs

Bellylab är ett  dräktighetstest du lätt utför hemma. Ett komplett kit från dygn 28 och 96% träffsäkerhet.

$695.00

Fullständig beskrivning

Bellylabs är ett dräktighetstest för hund för hemmabruk. Testet har 96% säkerhet från och med 28:de dygnet, och ger svar inom 10-15 minuter.

Bellylabs dräktighetstest är avsett för att avgöra om en tik är dräktig samt för att skilja skendräktighet från faktisk dräktighet. Testet mäter hormonet relaxin, som förekommer vid dräktighet . Hormonet relaxin är en tillförlitlig biologisk markör för att avgöra om en hund är dräktig.

Testet görs genom att man tar en droppe blod från insidan på tikens överläpp med bifogad lansett. Blodet samlas med en provsvabb, placeras i ett buffertrör och lösningen droppas sedan i testkasetten. Efter 15 minuter får du svar.

 

Instruktion

Packa upp test-kitets alla delar och säkerställ att alla komponenterna har rumstemperatur. För att underlätta testprocessen, förbered genom att trycka ner buffertröret på avsedd plats på förpackningen och öppna locket ta även fram en timer.
1. Tryck ned säkerhetsfliken för att aktivera lansetten.
2. Lyft tikens överläpp och pressa samtidigt lansetten horisontellt mot hundens innerläpp och tryck på utlösarknappen.
3. När du ser en hel droppe blod tar du provsvabben och samlar in provet med svabben tills den är helt röd och inte längre kan suga upp mer blod.
4. Placera provsvabben i buffertrörets vätska ställ in timer på 1 minut, snurra svabben i vätska 3-5 varv för att provet ska lossna/blodet.
5. Bryt av svabben mot rörets sida vid den för-perforerade brytpunkten och stäng försiktigt locket.
6. Efter 1 minut vänder du buffertröret upp och ned och öppnar det mindre locket.
7. Vänd buffertröret upprätt igen håll det vertikalt och droppa 2 droppar av provet i hålet för provet i testkasetten.
8. Låt testet ligga ostört på ett bord eller en plan yta och ställ timern på 15 minuter.