Ordinarie öppettider
Torphagebacken 1
Mån-fre 09:00-18:00

Telefon
Mån-fre 07:00-09:00
0302-162 63 

Jour dygnet runt
0702-06 99 08

Vaccination drop-in
Onsdagar 17:00-18:30

GDPR-policy

– En information till Lerums djursjukhus anställda och till dig som är kund hos oss

1. Den 25 maj 2018 träder GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU-förordning. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Bland annat skärps kraven på hur företag och andra organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är i grunden positivt och vi välkomnar det!
För oss på Lerums djursjukhus är det viktigt att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Vi är skyldiga att lagra och hantera personuppgifter bl. a. vid journalföring och i skattekontroll. Vi följer de lagar och andra regler som finns för att skydda din integritet och lagrar inte uppgifterna längre tid än vi behöver eller är skyldiga enligt lag. Policyn omfattar Elsings djurklinik AB, med bifirman: Lerums djursjukhus:s, all verksamhet.

Kontaktuppgifter för information, synpunkter eller klagomål är: Elsings djursjukhus AB, med bifirman Lerums djursjukhus och organisationsnumret: 556937-0439, Adress: Torphagebacken 1, 44338, Lerum.

Kontaktperson på adressen ovan är: Lars Elsing med mobilnummer: 0731-569156 och mejladress: ekonomi@lerumsdjursjukhus.se.

2. Lerums djursjukhus värnar om din personliga integritet och lämnar inte ut dina personuppgifter utan ditt medgivande, se dock vad vi anser som ett medgivande under punkten 3 nedan.

Lerums djursjukhus strävar alltid att skydda din personliga integritet och dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning där den lagliga grunden främst vilar på att fullgöra avtalet mellan dig och sjukhuset, ett legitimt och juridiskt intresse och samt/eller att dina personuppgifter behandlas inom vad som juridiskt kallas ”berättigad verksamhet”.

Det innebär vidare att vi aldrig kommer att avhända oss dina personuppgifter till utomstående för marknadsföring eller liknade ändamål utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer heller aldrig att lämna ut dina personuppgifter till annan myndighet utan att denna först har fattat beslut om att vi är lagligen skyldiga att röja uppgifterna.

Åtagandet innebär dessutom att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till andra kliniker eller djursjukhus. Vi har istället som rutin att för det fall vi remitterar en patient till annan djursjukvårdsinstans att tillsammans med remissfrågan erbjuda dig att få ett journalutdrag i pappersform tillsamman med eventuella provsvar samt eventuell bilddiagnostik i digital form som du sedan kan överlämna till den aktuelle vårdgivare du valt. Du har alltid rätt att personligen och på plats i sjukhuset få tillgång till dessa uppgifter efter legitimering.

3. Direktreglering av försäkringsersättning innebär att du som kund hos Lerums djursjukhus upplyser oss om att ditt djur är försäkrat. Vi kan då kontakta ditt försäkringsbolag och på ditt uppdrag och för din räkning erhålla den del av kostnaden som är ersättningsbar genom ditt försäkringsavtal. Det betyder att du inte behöver ligga ute med pengar som utgör försäkringsersättning. Majoriteten av våra kunder vill att vi direktreglerar. I direktregleringsprocessen måste vi emellertid översända dina personuppgifter till berört försäkringsbolag Vi förutsätter därför att vi har ditt medgivande att överlämna alla dina uppgifter till angivet försäkringsbolag där dina personuppgifter ingår när du informerar oss om att ditt djur är försäkrat och du önskar att vi direktreglerar.

Vill du inte det, har du istället möjligheten att betala hela din räkning direkt på plats i sjukhuset. Det gör att vi förstår att du inte vill att vi överlämnar dina personuppgifter till ditt försäkringsbolag samt att du själv reglerar eventuell ersättning från försäkringsbolaget och genom din egen försorg överlämnar dina personuppgifter till försäkringsbolaget i fråga.

4. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter i Lerums djursjukhus är begränsat och samtliga är bundna av sekretess, avtalad och/eller genom lag.

5. Du har som tidigare informerats har du alltid rätt att begära utdrag av dina personuppgifter efter legitimering i sjukhuset samt begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker på ett korrekt sätt, om uppgifterna är felaktiga eller saknar laglig grund har du rätt att klaga och begära att uppgifterna rättas, raderas eller spärras. Sådan invändning ställas skriftligen till ovan angiven adress under punkt 1. Prövning kommer att i så fall ske av Lerums djursjukhus som en första åtgärd mot vad som gäller enligt gällande rätt och vi har ambitionen att alltid försöka göra dig nöjd.