Ordinarie öppettider
Torphagebacken 1
Mån-fre 09:00-18:00

Telefon
Mån-fre 07:00-09:00
0302-162 63 

Jour dygnet runt
0702-06 99 08

Vaccination drop-in
Onsdagar 17:00-18:30

Förbered ditt besök

Förbered veterinärbesöket genom att tänka igenom ditt djurs eventuella sjukdomshistoria.

Inför besök och undersökning

Tag om möjligt gärna med er stamtavla, vaccinationsintyg, pass och försäkringshandlingar.

Checklista vid sjukdom

Var särskilt uppmärksam på följande tillstånd hos ditt djur:

Inför operation och narkos

Lerums djurklinik arbetar alltid med individanpassad narkos för att ge så hög kvalitet och säkerhet som är möjligt. Narkosen är multimodalt hanterad vilket innebär att man kombinerar olika läkemedel så att deras olika egenskaper ger en jämn och säker narkos. Smärtstillande preparat är grunden och avgörande för att narkosen ska bli kvalitativ.

Meddela gärna oss på eget initiativ om du vet att din hund eller katt är allergisk eller känsligt mot läkemedel eller något annat.

Vi föredrar fasta från 22.00 kvällen innan planerad operation (gäller ej kanin). Erbjud djuret fri tillgång till vatten fram till operation.

Av smittskyddsskäl skall djuret endast ha med nödvändiga tillbehör. Eget foder och vatten behöver inte tas med till operation.

Vi ger lugnande och söver då djuret har acklimatiserat sig för att ge en lugn sövning. 

Om ditt djur kommer i bur ska buren vara hel och ren. 

Om er hund ska sövas är det rekommenderat att ge kvällsmat senast kl. 22:00 dagen innan. Den skall ha fri tillgång till vatten under natten och morgonen. Rastning på morgonen är bra så att hunden kan kissa och bajsa. 

Meddela oss vid inskrivning om den har några allergier t.ex. ägg, om den medicineras eller tidigare reagerat vid sövning.

Inför operation ges lugnande för att möjliggöra alla förberedande åtgärder som krävs innan operation. Efter rakning, tvätt och premedicinering förflyttas hunden till operation här inducerar man narkos och ert djur opereras. Efter operation läggs hunden på observation i lugna miljöer där den får vakna.

Om er katt ska sövas är det rekommenderat att ge kvällsmat senast kl. 22:00 dagen innan. Den skall ha fri tillgång till vatten under natten och morgonen. Sätt gärna katten i kattlådan ett par gånger innan ni åker, detta minimerar risken att den kissar eller bajsar i transportburen på väg till oss. Tänk på att det är viktigt att transportburen är hel och ren!

Meddela oss vid inskrivning om den har några allergier t.ex. ägg, om den medicineras eller tidigare reagerat vid sövning.

Inför operation ges lugnande för att möjliggöra alla förberedande åtgärder som krävs innan operation. Efter rakning, tvätt och premedicinering förflyttas katten in på operation där inducerar man narkos och ert djur opereras. Efter operation läggs katten på observation i lugna miljöer där den får vakna.

Kaniner är känsliga för narkos. Det är viktigt att kaninen har det varmt i sin transportbur. Använd tidningspapper, filtar eller handdukar ej spån eller hö/halm då det finns risk att det fastnar i eventuella operationssår.

Efter operationen får kaninen vakna i fred från hundar och katter.

Akutvård occh jour

Behovet av vård kan komma plötsligt och tillståndet kan vara livshotande. Kontakta därför alltid om ni är osäkra på ditt djurs hälsotillstånd. Vi tar emot akut sjuka djur under dagtid och beredskapsjour för akut sjuka djur under övriga tider med möjlighet till mottagning. Tag om möjligt gärna med er stamtavla, vaccinationsintyg, pass och försäkringshandlingar.

Checklista vid akutbesök

Var särskilt uppmärksam på följande tillstånd hos ditt djur: